Solenergi

Proffsel hjälper dig med allt ifrån projektering till montering och inkoppling av din solelanläggning.


Vi levererar och installerar kompletta solelanläggningar och jobbar med välkända fabrikat av hög kvalité.


Kontakta oss så besöker vi dig gärna och kollar gemensamt på möjligheterna för din solcellsanläggning.

Varför solceller?

solceller_farm_700x300.jpg

Energi också när det är molnigt. Solceller genererar elektricitet också under molniga dagar  och behöver inget direkt soljus. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte      värmeenergin.

Underhållsfritt. Solcellspaneler behöver näst intill inget underhåll. Det enda är om det råkar    komma smuts och löv på panelerna så är det bara att borsta av det.

Bra för miljön. Solel avger ingen koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Installationen och produktionen är förvisso förknippad med vissa utsläpp, men de är av mycket mindre betydelse än de andra alternativen inom energisektorn.

Egen produktion. Att producera egen el gör att man inte blir lika påverkad av de förväntat stigande elpriserna.

Ökar värdet på ditt hus/fastighet. En solelanläggning ökar värdet på ditt hus och gör att det blir mer atraktivt för potentiella köpare om du är intresserad av att sälja huset i framtiden.


 

Bidrag stöd för solel?

 
Du kan få ekonomiskt stöd upp till 30% av investeringskostnaden både som privat, offentlig organisation eller företag.

 

Företag som som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För privata eller offentliga organisationer gäller det att skicka in ansökan om stöd senast sex månader efter att projektet påbörjades.

 

Blankett för stöd hittar du på energimyndigheten klicka här.


Ansökan skickas sedan till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg